CIRKUSOVÁ PEDAGOGIKA V TEORII

V této kapitole čerpáme z článku Jana Neumana „Cirkusová pedagogika“ (14), a Zimmerová, Renate – Netradiční sportovní činnosti (21).

CLG o své činnosti říká: „Chceme pozapomenuté kouzlo cirkusu přenést zpět mezi dospělé i děti. Naše programy rozvíjejí motoriku, artistické dovednosti, prezentační dovednosti a zprostředkovávají dětem a mládeži pozitivní zážitky a růst sebevědomí v duchu zážitkové pedagogiky. Vychováváme výzvou k překonání sama sebe, vychováváme dobrodružstvím.“ (26)

Tento obsah je dostupný pouze pro členy „LeGrando EDU“. Od začátku podzimu si budete moc zakoupit výukový balíček také vy. Sledujte naše stránky pro více informací.