AKREDITOVANÝ KURZ ZÁKLADŮ CIRKUSOVÉ PEDAGOGIKY

Cílem našeho kurzu je představit možnosti využití cirkusové pedagogiky v rámci formálního i neformálního vzdělávání.

Věříme, že cirkusová pedagogika je díky svému nekompetitivnímu charakteru skvělým prostředkem, jak nabídnout pohybové aktivity každému (bez ohledu na věk, fyzickou zdatnost, mentální dispozice,…). V cirkuse se nesoutěží, ale nabízí bezpečné prostředí, ve kterém se může každý realizovat tak, jak mu vyhovuje. V cirkuse si každý najde své místo, každý se může zapojit a zažít pocit úspěchu.

Z naší dlouholeté praxe víme, že kromě motivace k pohybu, s sebou cirkus nese také další benefity – rozvíjí spolupráci a důvěru ve skupině, pozitivně působí na klima ve třídě, je účinným nástrojem k posílení sebevědomí,…

Cirkusové disciplíny se tak mohou stát skvělým doplňkem hodin tělesné výchovy či dalších aktivit napříč vzděláváním.

Termín: 4. – 5. listopadu 2023

Místo konání:
pracoviště Legato, Stamicova 7,
Brno – Kohoutovice

Cena: 2500,-
(kurz je možné hradit ze šablon)

Přihlašování ZDE.

NÁPLŇ KURZU:
PROČ CIRKUS FUNGUJE? seznámení s myšlenkami a dopady cirkusové pedagogiky
HRA A JAK JE DŮLEŽITÁ! bloky různých typů cirkusových her – budeme si hrát!
METODOLOGIE CIRKUSOVÝCH DISCIPLÍN základy cirkusových technik – prakticky (s důrazem na disciplíny, k jejichž realizaci nejsou potřeba drahé speciální “rekvizity”), bezpečnost a dopomoc, stavební prvky cirkusové lekce

  • ŽIVÉ PYRAMIDY (základy partnerské akrobacie, stavby živých pyramid, pyramidy na žebřících)
  • ŽONGLOVÁNÍ (základy žonglování s šátky, míčky, případně dalšími předměty, točení s talířem, koordinační hry, adaptive juggling toys – Quat Props)
  • BALANČNÍ TECHNIKY (základní cvičení balancování na válci, kouli, rola-bola desce, chůze po laně/slackline)
  • ŠVIHADLA (základní metodika skákání přes dlouhá švihadla)
  • ZÁVĚSNÁ AKROBACIE (jednoduché prvky na visuté hrazdě, příp. úvod do cvičení na šálách)

Účastníci se seznámí také s metodickými webovými stránkami LeGrando EDU a on-line databází her Games4Cirk, ze kterých budou moci čerpat v následné praxi. 

V případě zájmu nabízíme pomoc s aplikací nabitých dovedností přímo ve vyučovacích hodinách (1 hodina s naší účastí). Případně další spolupráce domluvou:)

Cirkus VŠEM!

A jak vidí přínosy cirkusové pedagogiky sami pedagogové?
Postřehy vznikly v rámci dotazníkového šetření prováděného naší lektorkou Hankou Smejkalovou pro její diplomovou práci věnující se právě zapojování cirkusových prvků do hodin tělesné výchovy.

Anna B. (třídní učitelka) „Jo, to se mi asi bude nejlíp povídat o té třídě, kvůli které jsem si objednala ten cirkusový program. Byl tam třeba jeden kluk, který byl takový jako hromotlucký a vlastně v něčem měl nadváhu a v něčem dělal i takové zvláštní pohyby a dětmi nebyl moc přijímaný. Ale tím, jak byl takový festovní, tak vlastně potom, když tam děti dělaly nějaké pyramidy a takové věci, tak vlastně musel být oslovovaný, protože byl úplně nutným kamenem pro základ té pyramidy a najednou tenhle kluk šel na dračku něčím, co ho předtím v tom kolektivu handicapovalo. Prostě svoji tělesnou strukturou, která vzbuzovala nějaké rozpaky, tak najednou se stal tím králem, který byl všemi oslovován a na něm potom stála vlastně celá třída, protože se stal kamenem úhelným, a to myslím, že toho kluka neuvěřitelně povzbudilo v tom, že pak mohl vstoupit do puberty s tím, že i on má nějakou vlastní cenu.“

Lada B. (třídní a odborná učitelka) „Cirkusová pedagogika je živá, veselá pedagogika, která naprosto odpovídá dítěti. Vychází z dítěte a dítě vychází od ní. Pomáhá dítěti najít svůj střed, najít svoje tělo. To je to nejdůležitější, cítit se svém těle dobře. A navíc tam je obrovský sociální projev. To znamená spolupracovat a spolupracovat právě na něčem v tu chvíli, co je jako baví. A na druhou stranu je tam velký apel na koncentraci i na vůli, ale takovým přirozeným způsobem, že to není dril, ale je to prostě hravý nárok.“