Kondiční kurzy 2020/2021

Pondělí

19:00 – 20.30 VZDUŠNÁ AKROBACIE (šály, trapéz, aerial hoop, cloud…) –

Kurz vzdušné akrobacie zaměřený na zvládnutí základních i pokročilejších technik na šálách, visuté hrazdě, cloudu, vertikálním laně a aerial hoop.

Individuální přístup dle pokročilosti jednotlivých účastníků.

Lektor: Barbora Hora

Místo konání: pracoviště Legato, Stamicova 7, Brno-Kohoutovice

Úterý

17.30 – 18.30 HANDSTANDS/STOJKY

Základy i pokročilejší metody balancování na rukou.

Posilování a cviky k dosažení správně rovnováhy. Tipy na každodenní domácí cvičení, které vám pomůžou dosáhnout vysněné linie. V rámci kurzu projdeme pozice a práci s pomůckami.

Stojka je během na dlouhou trať, ale se správným postupem a výdrží každý správný cirkusák odhalí její tajemství.

Lektor: Barbora Hora

Místo konání: pracoviště Legato, Stamicova 7, Brno-Kohoutovice

Čtvrtek

19:00 – 20.30 KURZ CIRKUSOVÝCH DOVEDNOSTÍ PRO DOSPĚLÉ

V kurzu si budete moci vyzkoušet základy jednotlivých cirkusových disciplín jako je balanc na kouli, balanc na rola bola, jízda na jednokolce, závěsná krobacie, žonglování chůze po laně, párová akrobacie a další….
součástí každého setkání bude kondičně pohybová část a protažení
Individuální přístup.

Lektor: Michal Mikke Nováček

Místo konání: pracoviště Legato, Stamicova 7, Brno-Kohoutovice

Informace

Kapacita kurzů je omezena!

Všechny kurzy budou probíhat v Manéži na pracovišti Legato (Stamicova 7, Brno – Kohoutovice), a to únor – březen 2018.

Cena

1800,-/kurz (vzdušná akrobacie, cirkusové dovednosti pro dospělé)

900,-/kurz (handstands/stojky)

Jak se přihlásit?

Máte-li zájem o tyto aktivity pro dospělé, přihlaste se prosím ELEKTRONICKY na stránkách Lužánek – střediska volného času.